Teimme hurjasti töitä viime vuonna vastuullisuuden edistämiseen läpi koko talon, johtoryhmästä tuotannon lattialle saakka. Kokosin alle mielestäni tärkeimpiä saavutuksia ja nostin esiin myös muutamia selkeitä kehityskohteita.

Luotettavat tuotteet ja palvelut: kohti 100 % vastuulliseksi varmennettuja raaka-aineita

Tavoitteemme sertifioidun raakakahvin hankinnassa ylittyi reilusti: tavoitteeksi asetetun 60 %:n sijaan kaikesta ostetusta raakakahvista 71 % oli sertifioitua. Mausteiden osalta viimeistelimme vastuullisuusriskianalyysin ja loimme tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille. Linjasimme, että vuoden 2023 loppuun mennessä 80 % mausteiden raaka-aineista on peräisin vastuullisiksi varmennetuista tai matalan riskin lähteistä (BSCI-luokitukseen perustuen). Vuonna 2026 tähtäämme 90 %:iin, ja vuodelle 2030 tavoitteemme on täydet 100 %.

Mausteiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon työtä meiltä, sillä mausteiden raaka-aineita ei ole välttämättä saatavilla valmiiksi sertifioituina. Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa vastuullisen ja läpinäkyvän hankintaketjun eteen ja toisaalta työtä on paljon myös sisäisesti; analyysiä ja laskentaa sekä laatu- ja makuarviointia.

Joskus raaka-ainemuutokset vaativat muutoksia tuotetasolle esim. pakkauksen grammamäärissä. Viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme kääntäneet jo 22 raaka-ainetta vastuullisuussertifioiduiksi tai kumppanuusohjelman pariin. Muun muassa kaikki musta- ja valkopippurimme tulevat kumppanimme vastuullisuusohjelman puitteissa varmennetuilta tiloilta, ja inkiväärin sekä sarviapilan ostamme Rainforest Alliance -sertifioituina.

Tuoteturvallisuus ja vastuulliset kulutusvalinnat ovat aina toimintamme ytimessä.

Tuoteturvallisuus ja vastuulliset kulutusvalinnat ovat aina toimintamme ytimessä. Paahtimomme on FSSC22000-sertifioitu, ja myös maustetehtaan osalta suoritettiin kesällä 2020 ns. gap-analyysi kohti FSSC22000-sertifikaatin vaatimuksia. Gap-analyysistä tunnistimme tarvittavat kehityskohdat, jotka ovat nyt työn alla. Seuraamme myös tuoteturvallisuuteen liittyvien kuluttajapalautteiden osuutta kaikista kuluttajapalautteista, ja niiden määrä oli hyvällä tasolla (kahvit 14 %, maustamistuotteet 21 %).

Lanseerasimme useita vastuullisuussertifioituja tuotteita markkinoille, mm. maailman kahvipääkaupungin-osalle omistetun Vallilan paahtimon superpremium-kahvisarjan, niin runsaskofeiinisen kuin kofeiinittomankin vaihtoehdon sisältävän sertifioidun Kulta Katriina Plus -kahvisarjan sekä Meira Premium Mausteet -sarjan, jonka tuotteet ovat Reilu Kauppa- sekä Luomu-sertifioituja tai kotimaisia. Lisäksi käänsimme nykyisiä kahvituotteitamme, kuten Saludo-kahvin, sertifioiduksi.

vallilan-paahtimo-honduras-ja-uganda

Ympäristön hyvinvointi: isoja sitoumuksia ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja toimintamme ympäristövaikutusten minimointi on vastuullisuusohjelmamme toinen pilari. Vuoden kohokohta oli se, kun sitouduimme vuoden lopulla asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Siirryimme myös 100 % vihreään sähköön vuoden alusta.

Kierrätysasteemme oli vuonna 2020 jo 78 %. Mielenkiintoinen esimerkki kiertotaloushankkeesta on paahtimollamme kahvin tuotannon sivuvirtana syntyvän biojätteen lajittelu ja kierrätys kumppanimme Labion biokaasulaitokselle, jossa biojätteestä tuotetaan biokaasua. Näin valmistettua biokaasua käytämme oman kahvintuotantomme energiana noin miljoonan kahvikilon paahtamiseen vuodessa. Kierrätämme myös muita käyttämiämme raaka-aineita kuten kalvomuovin betoniteollisuuden energialähteeksi. Juuttisäkit palautamme takaisin juuttikangasteollisuuteen.

Asetimme myös kunnianhimoiset pitkän tähtäimen tavoitteet pakkauskehitykselle: vuoteen 2030 mennessä kaikki Meiran pakkaukset ovat 100 % kierrätettävistä, kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja. Konkreettinen esimerkki pakkausvisiomme määrätietoisesta toteuttamisesta oli uuden kahvibrändimme Vallilan paahtimon lanseeraus vuoden 2020 lopulla. Tässä tuotesarjassa panostamme eettisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen niin itse tuotteen kuin pakkausmateriaalinkin osalta: kahvi on 100 % vastuullisesti tuotettua, ja kahvipakkaus on tehty perinteisen alumiinia sisältävän laminaatin sijasta täysin alumiinittomista ja osittain uusiutuvista kasviperäisistä raaka-aineista. Pakkauksen hiilijalanjälki on näin ollen normaalia kahvipakkausta 45 % pienempi.

Vähensimme myös kahvin myyntierissä käytetyn kiristemuovin osuutta n. 25 %, ja myyntierien rakenteessa käytetyn teollisuusuusiomuovin osuus nostettiin 30 %:iin. Vuositasolla tämä tarkoittaa jopa 3 000 kiloa vähemmän muovia, mikä vastaa noin 600 000 muovikassia. Vuoden 2021 aikana jatkamme sekä muovin ohentamista että vähentämistä samoin kuin uusiomuovin osuuden lisäämistä myyntierä- ja lavakalvoihin.

Ihmisten hyvinvointi 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen läpi koko arvoketjun on yksi yrityksemme periaatteista. Jo yli puolet huolella valituista, pitkäaikaisista tavarantoimittajistamme on sitoutunut noudattamaan vastuullisen hankinnan periaatteitamme, ja raakakahvista jo suurin osa ostetaan sertifioituna. Työmme sopimusten jalkauttamisen ja vastuulliseksi varmennettujen raaka-aineiden suhteen jatkuu, kunnes saavutamme 100 %:n kattavuuden.

Pitkäjänteiset yhteistyösuhteet raaka-ainetoimittajiemme kanssa auttavat meitä kehittämään alkuperämaiden oloja; mm. viljelijöiden toimeentuloa, hyvinvointia ja turvallisia työolosuhteita. Kumppanimme esimerkiksi Kolumbiassa, Hondurasissa ja Ugandassa tekevät erittäin paljon töitä kahvin perheviljelmien kehittämisessä; tuottavuuden ja laadun parantamisessa, turvallisten työolosuhteiden varmistamisessa sekä lannoitteiden ja kemikaalien järkevässä ja vastuullisessa käytössä.

Vallilan tehtaillamme yli päivän poissaoloon johtavia työtapaturmia sattui vuoden aikana 6, mikä on valitettavan monta. Tapaturmista yksikään ei onneksi ollut vakava, ja jatkamme työtä turvallisen työympäristön edistämiseksi mm. kehittämällä taitojamme ja työtapojamme.

Meiralla ollaan tyytyväisiä esimiestyöhön: henkilöstötutkimuksen mukaan esimiehet ovat onnistuneet erityisen hyvin tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Meiralaiset kokevat myös, että esimiehet ovat aidosti kiinnostuneita tiiminsä jäsenten mielipiteistä. Lisäksi meiralaiset uskovat vahvasti yrityksen tulevaisuuteen. Kehityskohdiksi nousivat arvojen näkyminen arjessa sekä yhdenvertainen kohtelu. Näihin kehityskohtiin olemmekin tarttuneet rivakasti monin eri toimenpitein. Vuoden 2021 alussa mm. lanseerasimme uudet arvomme, ”neljän A:n suoran” jotka ovat Avoimuus, Ammattitaito, Asiakaslähtöisyys ja Asenne.

Vuoden 2021 alussa lanseerasimme uudet arvomme, ”neljän A:n suoran” jotka ovat Avoimuus, Ammattitaito, Asiakaslähtöisyys ja Asenne.

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja tarjota kuluttajille entistäkin houkuttelevampia, inspiroivia ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Tutkimme sekä kuluttajien mielikuvia että asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Vuoden 2020 lopulla tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan sekä vähittäiskaupan että Food Service -asiakkaamme ovat hyvin tyytyväisiä Meiraan kumppanina. Vastuullisten toimintaperiaatteiden näkökulmasta Meira nähdään keskitasoa hieman parempana kumppanina – hyvä tulos kokoisellemme yritykselle! Parannettavaakin toki jäi vielä. Tavoitteenamme on sekä tehdä entistä enemmän hyviä asioita, mutta myös viestiä hyvästä työstämme entistä paremmin – tämä oli selkeä kehityskohta.

Teemme myös hyväntekeväisyystyötä niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Tuemme lasten hyvinvointia kehittyvissä maissa mm. auttamalla koulutilojen remontoinnissa Lempiran kahvialueella Hondurasissa. Vallilassa teemme yhteistyötä mm. Aleksis Kiven koulun ja Hurstin ruoka-avun kanssa. Korona-aikaan olemme mm. ilahduttaneet opettajia kahvilähetyksillä, joista saimmekin opettajakunnalta tunteikkaat kiitokset.

Näkymiä vuodelle 2021 – työ jatkuu

Vastuullisten raaka-aineiden hankinnassa jatkamme määrätietoista työtämme. Tavoitteemme on, että vuoden 2021 loppuun mennessä 80 % ostamastamme raakakahvista on vastuulliseksi varmennettua. Käytännössä varmistamme tämän ostamalla vastuullisuussertifioitua (UTZ, Rainforest Alliance tai Fairtrade) raakakahvia. Mausteissa tähtäämme vuoden 2023 tavoitteeseen 80% vastuulliseksi varmennettuja tai matalan riskin raaka-aineita.

Lanseeraamme tänäkin vuonna useita vastuullisesti tuotettuja ja korkealaatuisia uutuuksia, esimerkkinä Kulta Katriina Smooth. Myöhemmin keväällä lanseeraamme lisää herkullisia uutuuksia – seuraa siis kanaviamme!

Olemme nostaneet strategiseksi tavoitteeksemme Hyvä Työpaikka -hankkeen, jota edistämme mm. laajan esimieskoulutusohjelman avulla ja kehittämällä johtamisen työkaluja.

Jatkamme Vallilan tehtaamme ympäristövaikutusten minimointia mm. nostamalla kierrätysastettamme entisestään sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla uusia energiatehokkuushankkeita. Etsimme myös jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kehittää pakkauksiamme entistä vastuullisemmiksi ja vähentää niissä käytettävän materiaalin määrää. Suurin kehityshankkeemme tänä vuonna onkin kasvihuonepäästöraportointimallin rakentaminen ja tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden hyväksyttäminen SBT-aloitteessa. Meira on kolmas suomalainen elintarvikeyritys, joka on sitoutunut asettamaan SBT-tavoitteet. Tavoite on Meiran kokoiselle yhtiölle kunnianhimoinen. Mallin ja tavoitteiden rakentaminen vie ensimmäisen vuosipuoliskon, ja vuoden lopulla toivomme saavamme tavoitteemme hyväksyttyä. Siitä alkaa pitkä työ yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa koko arvoketjumme päästöjen vähentämiseen.

Suurin kehityshankkeemme tänä vuonna onkin kasvihuonepäästöraportointimallin rakentaminen ja tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden hyväksyttäminen SBT-aloitteessa. Meira on kolmas suomalainen elintarvikeyritys, joka on sitoutunut asettamaan SBT-tavoitteet. Tavoite on Meiran kokoiselle yhtiölle kunnianhimoinen.

En voisi olla iloisempi, kun kuulen käytävillä puhuttavan kohonneesta kierrätysasteesta, uusista mahdollisuuksista vähentää muovin tai energian käyttöä tai isoista saavutuksista raaka-ainehankinnoissa! Haluankin kiittää jokaista meiralaista sitoutumisesta vastuullisemman toiminnan kehittämiseen päivittäisessä työssä.

Marleena Bask

Kirjoittaja toimii Meiralla strategia- ja vastuullisuusjohtajana

 

Lue lisää:

Vastuullisuustyömme tuloksia 2021: Mausteemme tulevat aina tuoreimmasta sadosta ja tunnetusta alkuperästä