Kahvin tärkeimmät viljelyalueet ovat Etelä- ja Keski-Amerikka sekä Afrikan ja Aasian trooppiset vyöhykkeet. Maailman suurimmat kahvintuottajamaat ovat Brasilia, Vietnam, Kolumbia, Indonesia, Etiopia, Intia ja Honduras. Tyypillistä kahvinviljelylle on se, että sitä viljellään perhetiloilla. Kahvipapuvirrat Suomeen koostuvat siis tuhansien perheiden työstä ja näin ollen kahvilla on valtava vaikutus näiden perhetilojen hyvinvointiin.

Kahvin ilmastovaikutuksista suurin osa syntyy sen viljelyssä alkuperämaissa. Näin ollen vastuullisuus – ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin takaaminen – kahvin alkulähteillä on erittäin tärkeää.

Meille Meiralla kahvin vastuullisuuden varmistaminen on erittäin korkea prioriteetti. Olemmekin asettaneet tavoitteeksemme, että vuoden 2023 loppuun mennessä ostamme vain vastuulliseksi varmennettua raakakahvia. Käytännössä varmistamme tämän ostamalla vastuullisuussertifioitua (UTZ, Rainforest Alliance tai Fairtrade) raakakahvia. Näissä sertifiointijärjestelmissä on selkeät vaatimukset koskien ihmisoikeuksia (mm. lapsi- ja pakkotyövoiman kielto, riittävä lepo sekä kohtuullinen palkka) ja ympäristön suojelua (mm. käsittelyveden puhdistus, lannoitteiden ja kemikaalien turvallinen käyttö, luonnon monimuotoisuuden huomioiminen) kahvin viljelyssä.

Panostamme myös pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin, joiden kautta varmistamme korkean kahvilaadun, tuemme viljelijöiden hyvinvointia ja kehitämme vastuullisia toimintatapoja läpi koko hankintaketjun. Välitämme meille työskentelevistä ihmisistä niin Helsingin sydämessä Vallilassa kuin Ugandan tai Hondurasin perhetiloillakin.

Kahvin hankintaketjun vastuullisuuden lisäksi haluamme toimia Vallilan paahtimollamme ympäristö- ja ilmastoystävällisesti

Kehitämme jatkuvasti jätehuoltoamme ja prosessejamme, jolla nostamme kierrätysastettamme ja minimoimme tuotannossa syntyvän hävikin. Vuodesta 2020 alkaen olemme käyttäneet joko uusiutuvaa (tuuli) tai vähintään CO2 -vapaata sähköä (ydinvoima). Vuoteen 2030 mennessä tavoitteemme on pysyvästi hyödyntää sähköä yksinomaan uusiutuvista lähteistä. Kehitämme jatkuvasti jätehuoltoamme ja prosessejamme, joilla nostamme kierrätysastettamme ja minimoimme tuotannossa syntyvän hävikin. Tavoitteenamme onkin vähentää prosesseissamme syntyvän sekajätteen määrä nollaan. Vuoden 2023 alkupuolen aikana olemme jo onnistuneet ylläpitämään kierrätysasteemme 80 %:issa.

Yksi esimerkki kiertotaloushankkeesta on paahtimollamme kahvin tuotannon sivuvirtana syntyvän biojätteen kierrätys kumppanimme Labion biokaasulaitokselle, missä biojätteestä tuotetaan biokaasua, jonka avulla puolestaan paahdamme taas uutta kahvia. Paahdamme vuodessa n. miljoona kiloa kahvia tällä biokaasulla.

Kehitämme jatkuvasti uusia, ekologisempia pakkausratkaisuja ja tuotantotekniikoita. Visiomme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Meiran pakkaukset ovat 100 % kierrätettävästä, kierrätetystä tai uusiutuvasta materiaalista valmistettuja. Tämä vaatii paljon systemaattista työtä yhdessä kumppaneidemme kanssa, jota viemme sitkeästi eteenpäin asiantuntijoidemme johdolla hankinnasta ja tuotekehityksestä.