Kahvin tärkeimmät viljelyalueet ovat Etelä- ja Keski-Amerikka sekä Afrikan ja Aasian trooppiset vyöhykkeet. Maailman suurimmat kahvintuottajamaat ovat Brasilia, Vietnam, Kolumbia, Indonesia, Etiopia, Intia ja Honduras. Tyypillistä kahvinviljelylle on se, että sitä viljellään perhetiloilla. Kahvipapuvirrat Suomeen koostuvat siis tuhansien perheiden työstä ja näin ollen kahvilla on valtava vaikutus näiden perhetilojen hyvinvointiin.

Kahvin ilmastovaikutuksista suurin osa syntyy sen viljelyssä alkuperämaissa. Näin ollen vastuullisuus – ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin takaaminen – kahvin alkulähteillä on erittäin tärkeää.

Meille Meiralla kahvin vastuullisuuden varmistaminen on erittäin korkea prioriteetti. Olemmekin asettaneet tavoitteeksemme, että vuoden 2023 loppuun mennessä ostamme vain vastuulliseksi varmennettua raakakahvia. Käytännössä varmistamme tämän ostamalla vastuullisuussertifioitua (UTZ, Rainforest Alliance tai Fairtrade) raakakahvia. Näissä sertifiointijärjestelmissä on selkeät vaatimukset koskien ihmisoikeuksia (mm. lapsi- ja pakkotyövoiman kielto, riittävä lepo sekä kohtuullinen palkka) ja ympäristön suojelua (mm. käsittelyveden puhdistus, lannoitteiden ja kemikaalien turvallinen käyttö, luonnon monimuotoisuuden huomioiminen) kahvin viljelyssä.

Panostamme myös pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin, joiden kautta varmistamme korkean kahvilaadun, tuemme viljelijöiden hyvinvointia ja kehitämme vastuullisia toimintatapoja läpi koko hankintaketjun. Välitämme meille työskentelevistä ihmisistä niin Helsingin sydämessä Vallilassa kuin Ugandan tai Hondurasin perhetiloillakin.

Kahvin hankintaketjun vastuullisuuden lisäksi haluamme toimia Vallilan paahtimollamme ympäristö- ja ilmastoystävällisesti. Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä ja kehitämme jatkuvasti jätehuoltoamme ja prosessejamme, jolla nostamme kierrätysastettamme ja minimoimme tuotannossa syntyvän hävikin. Tavoitteenamme onkin vähentää prosesseissamme syntyvän sekajätteen määrä nollaan ja nostaa kierrätysaste 80 %:iin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Uusin esimerkki kiertotaloushankkeesta on paahtimollamme kahvin tuotannon sivuvirtana syntyvän biojätteen kierrätys kumppanimme Labion biokaasulaitokselle, missä biojätteestä tuotetaan biokaasua, jonka avulla puolestaan paahdamme taas uutta kahvia. Paahdamme vuodessa n. miljoona kiloa kahvia tällä biokaasulla.

Kehitämme jatkuvasti uusia, ekologisempia pakkausratkaisuja ja tuotantotekniikoita. Visiomme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Meira-pakkaukset valmistetaan 100 % kierrätettävästä, kierrätetystä tai uusiutuvasta materiaalista. Tämä vaatii paljon systemaattista työtä yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Lue lisää vuoden 2021 vastuullisuusteoistamme.