Kahvin tärkeimmät viljelyalueet ovat Etelä- ja Keski-Amerikka sekä Afrikan ja Aasian trooppiset vyöhykkeet. Maailman suurimmat kahvintuottajamaat ovat Brasilia, Vietnam, Kolumbia, Indonesia, Etiopia, Intia ja Honduras. Meira hankkii kahvia vuosittain 10-15 eri alkuperästä, aina Etelä- ja Keski- Amerikasta Aasiaan. Meiralle suurimmat kahvin alkuperämaat ovat jo pitkään olleet Honduras ja Brasilia (yli 70 % Meiran vuotuisista kahvihankinnoista). Lisäksi kahvia hankitaan mm. Keniasta, Tansaniasta ja Vietnamista.

Kahvin ilmastovaikutuksista suurin osa syntyy sen viljelyssä alkuperämaissa. Tyypillistä kahvinviljelylle suurimmassa osassa alkuperiä on myös sen viljely perhetiloilla, jolloin kahvipapuvirrat Suomeen koostuvat tuhansien perheiden työstä. Näin ollen kahvilla on suuri vaikutus näiden perhetilojen toimeentuloon ja hyvinvointiin. Vastuullisuus – niin ihmisten kuin ympäristön hyvinvoinnin takaaminen – varmennetusti kahvin alkulähteillä on siten Meiralle erittäin tärkeää.

Varmistamme oman kahvimme vastuullisuuden ostamalla vain kolmannen osapuolen vastuullisuussertifioimaa (Rainforest Alliance ml. siihen sulautunut UTZ tai Reilun kauppa) raakakahvia. Näissä voittoa tavoittelemattomissa sertifiointijärjestelmissä on selkeät vaatimukset koskien kestävän viljelyn ja liiketoiminnan periaatteita niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osalta. Yhteistyötä tehdään metsien suojelemiseksi, maanviljelijöiden toimeentulon parantamiseksi, ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Esimerkiksi työntekijöiden oikeudenmukaiset olot ja biodiversiteettiä tukevat toiminnot ovat keskeinen sertifioimisen edellytys.

Panostukset tuotteiden varmennettuun vastuullisuuteen laajemmin aloitettiin Meiralla 2010-luvulla. Systemaattinen tiekartta koko valikoiman osalta täsmennettiin vuonna 2017. Halusimme myös aktiivisesti vastata asiakasvaateisiin ja sertifioimme täysmääräisesti kaiken ravintoloille ja suurkeittiöille tarjotun eli Food Service -tuotteissa käytetyn raakakahvin vuonna 2019. Myös vähittäiskaupassa on edetty systemaattisesti täydentämällä tuotteita vuosittain UTZ tai RFA sertifioinnilla. Kaikki uutuutemme ovat v. 2018 alkaen olleet jo lanseerauksesta vastuulliseksi sertifoituja.
Meira raakakahvihankinta infokuva
Vallilan tehtaan tulipalo 2021 oli surullinen takaisku ja vaikutti laajasti Meiran toimintaan. Tästä huolimatta panostusta tavoitteelliseen vastuullisuustyöhön on jatkettu ja saavutimmekin loppuvuodesta 2023 vastuullisuusohjelmamme Kestävien tuotteiden -osalta keskeisen 100 % tavoitteen vain kolmannen osapuolen vastuullisuussertifioimaa raakakahvin hankintaa koskien. Äkillisten tai poikkeuksellisten saatavuusvaihteluiden osalta sertifikaatti hyväksyy 90 % minimitason sertifioidulle raakakahville, toisin sanoen Meiralla on korkeintaan 10 % liikkumavara ostaa poikkeustilanteissa sertifioimatonta kahvia. Meiralla olemme linjanneet asian siten, että liikkumavaraa käytetään kuitenkin vain väliaikaisissa poikkeustilanteissa, joissa sertifioitua kahvia ei ole saatavilla markkinoilta eli tavoitteemme on jatkossakin ylläpitää sertifiodun raakakahvin hankinta täysimääräisenä 100 % tasossa.

Sertifioinnin lisäksi panostamme myös pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin hankintaketjussa, joiden kautta varmistamme korkean kahvilaadun, tuemme pitkäjänteisesti viljelijöiden hyvinvointia ja kehitämme yhteistyössä arvoketjumme kanssa vastuullisia toimintatapoja. Vastuullisuusohjelmamme tavoitteen mukaisesti tuemme myös aktiivisesti alihankkijoitamme tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettamisessa. Lue lisää tieteeseen pohjaavista vastuullisuustavoitteistamme.

Kahvin hankintaketjun vastuullisuuden lisäksi haluamme toimia Vallilan paahtimollamme ympäristö- ja ilmastoystävällisesti

Kehitämme jatkuvasti jätehuoltoamme ja prosessejamme, jolla nostamme kierrätysastettamme ja minimoimme tuotannossa syntyvän hävikin. Vuodesta 2020 alkaen olemme käyttäneet joko uusiutuvaa (tuuli) tai vähintään CO2 -vapaata sähköä (ydinvoima). Vuoteen 2030 mennessä tavoitteemme on pysyvästi hyödyntää energiaa yksinomaan uusiutuvista lähteistä. Kehitämme jatkuvasti jätehuoltoamme ja prosessejamme, joilla nostamme kierrätysastettamme ja minimoimme tuotannossa syntyvän hävikin. Tavoitteenamme onkin vähentää prosesseissamme syntyvän sekajätteen määrä nollaan. Vuonna 2023 kierrätysasteemme on pysynyt tavoitetasossa (80 %) ja jopa se ylittäen, koko vuoden kierrätysasteemme oli 82,6 %, joka on selvästi teollisuuden keskimääräistä kierrätysastetta korkeampi.

Kehitämme jatkuvasti uusia, ekologisempia pakkausratkaisuja ja tuotantotekniikoita. Visiomme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Meiran pakkaukset ovat 100 % kierrätettävästä, kierrätetystä tai uusiutuvasta materiaalista valmistettuja. Tällä hetkellä tähtäimessämme on monomateriaalin (100 % kierrätettävän) pakkausmateriaalin käyttöönotto v. 2025 suurimpiin pakkausmateriaaleihin kahvissa ja mausteissa. Tämä vaatii paljon systemaattista työtä yhdessä kumppaneidemme kanssa, jota viemme sitkeästi eteenpäin asiantuntijoidemme johdolla hankinnasta ja tuotekehityksestä.