Meiralla hieno kiertotaloustarina toteutuu tämän vuoden alusta lähtien, kun paahtimolta tuotannon sivuvirtana syntyvää kahvijätettä aletaan hyödyntää biokaasun raaka-aineena. Kahvinpuruista ja -pelleteistä tehdään biokaasua Lahden biokaasulaitoksessa, josta Meira ostaa sen käytettäväksi edelleen kahvintuotantonsa energiana.

Kahvijätteen potentiaali energiantuotantoon löydettiin Meiralla yhdessä Lassila & Tikanojan kanssa L&T Ympäristömanageri -ohjelman avulla. Kahvintuotannossa, kuten muussakin elintarviketeollisuudessa, syntyy väistämättä aina jonkin verran jätettä. Meiralla pyritään käyttämään kaikki mahdolliset sivuvirrat hyödyksi.

– Biokaasun tuottaminen yritysten ja kotitalouksien jätteistä on jo melko yleistä Suomessa, mutta se, että yritys hyödyntäisi kaasun sen jälkeen omassa tuotannossaan on vielä harvinaista, toteaa ympäristömanageri Olli Erjama Lassila & Tikanojalta.

Meiralaiset yhteisissä ympäristötalkoissa

Kahvijätteen kierrättäminen energiaksi vie osaltaan eteenpäin Meiran kunnianhimoisia ympäristövastuun tavoitteita. Kierrättämisen tuoma vähennys hiilidioksidipäästöissä, 77 tonnia vuodessa, vastaa noin seitsemän suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Aiemmin energiajakeeksi lajitellun kahvijätteen kierrättäminen edelleen biokaasuksi nostaa Vallilassa toimivan kahvipaahtimon kierrätysastetta jopa 21 prosenttiyksiköllä.

– Kahvijätteen kierrätys on vaatinut paahtimolla paljon totuttujen toimintatapojen ja arjen käytäntöjen muutoksia. Meiralaiset tuotannosta johtoon ovat kuitenkin lähteneet todella kiitettävästi mukaan tähän. Moni haluaa tehdä arjessaan hyviä tekoja ympäristön hyväksi, ja tämä tahto ulottuu onneksi myös työpaikalle asti, kiittelee Meiran strategia- ja vastuullisuusjohtaja Marleena Bask.
Ympäristötekoja Meiralla vuonna 2020:
• Meira sitoutui vastikään Motivan Energiatehokkuussopimukseen.
• Kasvihuonepäästöjen vähennystavoite -20 % saavutetaan siirtymällä uusiutuvaan tuulisähköön sekä lisäämällä biokaasun käyttöä.
• Jäteprojektin tavoitteena on nostaa kierrätysaste 60 %:iin sekä vähentää sekajätteen määrä alle 5 %:iin.

Lisätiedot
Marleena Bask, strategia- ja vastuullisuusjohtaja p. 050 352 3643, [email protected]