Vaikka elintarvikepakkauksen osuus usein on vain muutama prosentti elintarvikkeiden ilmastovaikutuksesta, se on kuluttajalle tärkeä ja näkyvä osa elintarviketta. Jos pakkaus ei ole kunnossa, on se pahimmillaan saattanut pilata tuotteen ja aiheuttaa pettymyksen tai jopa terveysriskin. Puhumattakaan siitä, että tuotteen valmistamiseen käytetyt arvokkaat raaka-aineet ja työ läpi koko toimitusketjun ovat menneet hukkaan.

Pakkauksen tärkein tehtävä onkin varmistaa tuotteen säilyvyys ja turvallisuus sekä luonnollisesti myös tuotteen maku ja tuoksu. Ympäristöystävällisyys ja -tehokkuus ovat myös tärkeitä kriteerejä; pakkausmateriaalia pitäisi käyttää mahdollisimman vähän, ja käytetyn materiaalin tulisi olla mahdollisimman ympäristöystävällistä.

Elintarvikepakkausten kehittäminen on yllä mainituista teemoista johtuen välillä haasteellista; joku uusi materiaali saattaisi olla esimerkiksi kierrätettävä tai uusiutuvasta materiaalista valmistettu, mutta sen suojaominaisuudet eivät riitä takaamaan tuotteen säilyvyyttä. Tai sitä tarvittaisiin moninkertainen määrä verrattuna vanhaan materiaaliin. Esimerkiksi kahvin osalta pakkauksen kyky suojata tuote hapelta on kriittinen; kahvi säilyy parhaiten, kun se ei joudu tekemisiin ilman kanssa.

Me Meiralla haluamme toimia pitkäjänteisen vastuullisesti sekä vastata kuluttajien ja asiakkaidemme tarpeisiin. Niinpä olemmekin asettaneet kunnianhimoinen tavoitteeksemme, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Meiran pakkaukset ovat 100 % kierrätettävistä, kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja.

Vuonna 2019 jo 38 % pakkausmateriaalivoluumista oli tavoitteemme mukaista, mutta prosentin nostaminen ylöspäin on monen mutkan takana. Emme tee kompromisseja tuotteidemme laadun, turvallisuuden tai säilyvyyden osalta.

Määrätietoinen työ tuottaa tulosta

Olemme pakkauskehityksen haastavuudesta huolimatta jo tähän mennessä saavuttaneet monia loistavia onnistumisia hankinnan, tuotekehityksen, markkinoinnin, tuotannon sekä kumppaneidemme yhteistyöllä.

Esimerkiksi, olemme tänä vuonna pystyneet vähentämään kahvin myyntieräpakkauksissa käytettävää muovia viime vuodesta peräti 25 %, eli n. 3000 kg, joka vastaa noin 600.000 muovikassia. Tämä tulos saavutettiin kaventamalla myyntierässä käytettyä pahvia sekä kaventamalla ja ohentamalla pakkauksessa käytettyä muovikalvoa. Lisäksi muovin raaka-aineesta 30 % on teollisuusuusiomuovia.

Toinen hieno askelmerkki pakkauskehityksessä saavutettiin, kun Meiran uusi, lokakuussa lanseerattu kahvibrändi Vallilan paahtimo lanseerattiin. Tässä tuotesarjassa panostamme eettisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen niin itse tuotteen kuin pakkausmateriaalinkin osalta. Vallilan paahtimon tuotteissa käytetty kahvi on 100 % vastuullisesti tuotettua. Kahvipakkaus on tehty perinteisen alumiinia sisältävän laminaatin sijasta täysin alumiinittomista ja osittain uusiutuvista kasviperäisistä raaka-aineista. Näin ollen pakkauksen hiilijalanjälki on normaalia kahvipakkausta 45 % pienempi. Uuden pakkauksen kehittämisen kulmakivinä ovat toimineet ympäristöystävälliset materiaalit, optimoitu paketin koko hävikin vähentämiseksi sekä kyky säilyttää kahvin autenttinen maku.

Pakkausvisiomme toteuttaminen sisältää edelleen runsaasti haasteita, mutta myös upeita mahdollisuuksia. Teemme joka päivä sitkeästi töitä kumppaneidemme kanssa, jotta sekä asiakkaamme että kuluttajat voivat jatkossa nauttia maukkaista tuotteistamme entistä vastuullisemmin. Tämä, jos mikä, tekee työstäni merkityksellistä!

Riikka Katajainen

Kirjoittaja toimii Meiralla pakkausmateriaalien hankintapäällikkönä