Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA

Meira Oy suojaa internetsivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä henkilötietolain ja muun yksilön tietosuojaa koskevan Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Meira Oy kerää kuitenkin tilastoja ja yleistä tietoa muun muassa kävijämääristä ja voi antaa näitä tietoja myös kolmansille osapuolille. Niiden avulla ei kuitenkaan voida tunnistaa yksityisiä henkilöitä. Vastataksemme palautteeseen ja kysymyksiin tai tutkiaksemme palveluidemme toimivuutta voi olla tarpeen kysyä henkilötietoja. Näitä tietoja Meira Oy ei luovuta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädäntö siihen velvoita.

Meira Oy pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tai poistaa sivuja tai rajoittaa niille pääsyä joko kokonaan tai osittain. Meira Oy ei vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin Meira Oy:n www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Meira Oy:n toimesta.

TIETOSUOJASELOSTE, KULUTTAJAT

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Meira Oy
Postiosoite: PL 32, 00511 Helsinki
Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 15, 00510 Helsinki
Puh. 0207 44 3500
Y-tunnus 1789989-2
[email protected]

2. Rekisterin nimi
Meira Oy:n kuluttajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterin käyttötarkoituksena on Meira Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen tekeminen; Meira Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Meira Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteröidyn antamat henkilötiedot poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun niiden käsittelyn oikeusperuste on lakannut.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen, kuoreen merkintä “kuluttajarekisteri”.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ MEIRA OY:N VERKKOSIVUILLA

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:
- käyttäjän IP-osoite
- kellonaika
- käytetyt sivut
- selaintyyppi
- mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Meira Oy:n verkkosivulle
- miltä palvelimelta käyttäjä on tullut Meira Oy:n verkkosivulle
- mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Meira Oy:n verkkosivulle

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Sen voi tehdä esimerkiksi Internet Explorer -selaimen Työkalut-painikkeesta valitsemalla Internet-asetukset - Suojaus.