Tunnemme kahvin matkan alkuperästä Vallilan paahtimollemme ja kuluttajien kahvipöytiin

Vastuullisuustyömme ytimessä on tarjota kuluttajille maistuvia ja turvallisia tuotteita, jotka on valmistettu hyvistä ja vastuulliseksi varmennetuista raaka-aineista. Kaikki Meiran kahvituotteet lukuun ottamatta espressoja ja pikakahveja kehitetään ja valmistetaan edelleen paahtimollamme Helsingin Vallilassa.

Me tunnemme kuluttajiemme kehittyvät makutottumukset sekä kahvin matkan alkuperämaan kyläyhteisöistä Suomeen saakka. Toimme maahan vuonna 2021 n. 12,6 miljoonaa kiloa raakakahvia. Suurimmat alkuperämme olivat Honduras, Brasilia, Uganda, Kolumbia ja Kenia. Vuonna 2021 meille tulleesta raakakahvistamme 75% oli sertifioitua. Jäimme hieman koko vuoden tavoitteestamme (80%), mutta suunta on oikea; loppuvuoden osalta olimme jo itseasiassa 85% tasolla. Vuoden 2022 loppuun mennessä tavoittelemme 100% tasoa, mikä siis tarkoittaa sitä, että kaikki meille tulevat raakakahvit ovat peräisin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Kaikki muut kahvituotteemme, paitsi Kulta Katriina Perinteinen, ovat jo sertifioituja esimerkiksi Rainforest Alliance tai Reilu Kauppa -merkein. Myös Kulta Katriina Perinteisen raaka-aineista valtaosa on jo vastuulliseksi varmennettua, vaikka tuotepakkauksessa merkkiä ei vielä olekaan.

Toimme maahan vuonna 2021 n. 12,6 miljoonaa kiloa raakakahvia. Suurimmat alkuperämme olivat Honduras, Brasilia, Uganda, Kolumbia ja Kenia.

Meille kahvien alkuperän tunteminen ja koko ketjun läpinäkyvyys on erittäin tärkeää sekä laadun että vastuullisen alkuperän varmistamisen takia. Tapaamme hankintayhtiömme edustajia sekä vierailemme alkuperämaissa säännöllisesti. Viimeisen kahden vuoden aikana vierailut ovat luonnollisesti olleet tauolla koronan takia. Syksyllä 2021 saimme kuitenkin vierailulle suurimman alkuperämaamme Hondurasin vientiyhtiön Boncafen edustajan Christian Lesagen. Keskustelimme Christianin kanssa mm. kahvin edellisestä ja tulevasta satokaudesta, Hondurasin yleisestä tilanteesta mm. maan poliittisen ja Covid-19 tilanteen suhteen. Kävimme läpi vastuulliseksi varmennettujen kahvin saatavuutta sekä muita vastuullisuuteen liittyviä hankkeita. Viljelijät ovat tyytyväisiä parantuneeseen kahvin maailmanmarkkinahintaan, mutta samaan aikaan heidän tilannettaan vaikeuttaa merkittävästi nousseet lannoitekulut – lannoitteista on myös ollut pulaa.

Meille kahvien alkuperän tunteminen ja koko ketjun läpinäkyvyys on erittäin tärkeää sekä laadun että vastuullisen alkuperän varmistamisen takia.

Boncafe on jo pitkään kehittänyt kahvinviljely-yhteisöjen kanssa kehitystyötä maassa. he ovat mm. rakennuttaneet Marcalan koulualueelle uuden koulurakennuksen Fondazione Zanetti Onlus -säätiön avustuksella. Viime vuonna Boncafe sopi USAIDin kanssa mittavasta kehitystyöstä kahvinviljelyssä, jonka tavoitteena on kehittää maaseudun oloja; parantaa työllisyyttä ja tuottavuutta kahvin viljelyssä sekä vähentää työttömyydestä johtuvaa maastamuuttoa. Kehitysprojektiksi valikoitui kahvin märkäkäsittelylaitosten; ”pesuasemien”, rakentaminen. Hondurasissa kahvin märkäkäsittely on tyypillinen tapa käsitellä poimitut kahvimarjat. Tässä käsittelytavassa kahvimarjoista irrotetaan marjaliha koneellisesti kahvipapujen ympäriltä, jonka jälkeen kahvipavut joko fermentoidaan ja kuivataan, tai kuivataan suoraan. Uudet märkäkäsittelylaitokset ovat sekä voluumiltaan että vedenkäytöltään merkittävästi tehokkaampia kuin vanhat. Läpimenevä voluumi jopa nelinkertaistuu, ja vedenkäyttö taas vähenee neljäsosaan. uudet käsittelylaitokset tehostavat siis tilojen tuottavuutta ja parantavat kahvin laatua.

Tutkimusten mukaan suurin osa kahvinviljelyyn liittyvistä kasvihuonepäästöistä syntyy lannoitteiden valmistuksesta ja käytöstä. Boncafe on ilmastovaikutuksista tietoinen, ja he ovatkin mm. pilotoineet luomulannoitteiden käyttöä. Tehokkain tapa vähentää kemiallisesti tuotettujen lannoitteiden käyttöä on luultavasti sekä optimoida lannoitteiden käytön määrää (vaatii paljon koulutusta viljelijöiden keskuudessa) että yhdistellä orgaanisesti ja kemiallisesti tuotettuja lannoitteita. Lisää ilmastotyöstämme voit lukee täältä.

Lanseerasimme Suomen ensimmäisen lohkoketjun avulla jäljitettävän kahvin

Lanseerasimme useita kiinnostavia, vastuulliseksi varmennettuja tuotteita 2021 aikana. Alkuvuonna toimme mm. Kulta Katriina Plus – funktionaalisen kahvisarjaan uuden jäsenen, Rainforest Alliance – sertifioidun Smooth – matalahappoisen tuotteen. Saludo sai vaaleapaahtoisen klassikon rinnalle niin ikään Rainforest Alliance – sertifioidun tummapaahtoisen kaverin. Kulta Katriina pikakahvi käännettiin myös RAC-sertifioiduksi.

Syksyllä lanseerasimme Suomen ensimmäisen lohkoketjujäljitettävän, sertifioidun Segafredo Storia -kahvin, jonka avulla haluamme kertoa kahvista arvokkaana ja vastuullisesti tuotettuna raaka-aineena, jonka matka Suomeen vaatii useiden huippuammattilaisten työpanoksen. Segafredo Storian tarina avautuu pakkauksista löytyvän farmer connect®in QR-koodin avulla. Se ohjaa kuluttajan suoraan ThankMyFarmer™-sivustolle, joka kertoo käyttäjälle esimerkiksi, mitä kahvipensaslajiketta tämän ostama kahvi on, missä kahvi on kasvanut ja mitkä tilat sitä ovat viljelleet.

Kohti kierrätettäviä pakkauksia

Pakkauskehityksellä on myös tärkeä rooli vastuullisuustyössämme. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Meiran pakkaukset ovat kierrätettäviä, kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja. Vuonna 2021 kaikista pakkauksistamme 42% täytti nämä kriteerit (ostettuun voluumiin perustuen). Kaikki pakkauksemme voidaan lajitella joko lasi-, kartonki-, metalli-, tai muovinkeräykseen, mutta useissa pakkauksissa on edelleen joko alumiinia tai ns. monikerrosmuoveja, jolloin niiden kierrätys uusiokäyttöön on vaikeaa. Kahvin osalta pakkauskehitystyömme painottuu ns.  yksikerrosmateriaalien testaamiseen. Yksikerrosmateriaalit saadaan kiertämään uusiokäyttöön, ja näin ne täyttävät kiertotalouden periaatteet. Tuotekehitys näiden osalta on erittäin haastavaa, ja emme ole vielä valmiita. Aktiivista kehitystyötä kuitenkin tehdään tinkimättömästi kohti 2030 tavoitettamme mm. tuotannollisten koeajojen muodossa.

 Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Meiran pakkaukset ovat kierrätettäviä, kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja.

Etsimme jatkuvasti osana pakkauskehitystyötämme myös materiaalien käytön vähentämisen mahdollisuuksia. Viime vuonna pystyimme mm. vähentämään yli 10.000 kg muovia kahvin lavahupuista. Tämä vastaa jopa yli 2 miljoonaa muovikassia!

Vuoden 2022 painopistealueet

Vuonna 2022 on meille eräänlainen merkkipaalu kahvin osalta, kun tavoitteenamme on saavuttaa loppuvuodesta 100% vastuulliseksi varmennetut tai sertifioidut raakakahvivirrat. Tämä virstanpylväs on ollut tavoitekartoillamme jo yli 5 vuotta, ja sen eteen on tehty paljon töitä hankinta- laatu- ja tuotekehitystiimissämme. Jatkamme edelleen tinkimätöntä laatu- ja tuotekehitystyötä kahvien osalta; kehitämme kuluttajien rakastamia uutuuksia ja varmistamme loistavan tuotelaadun ammattilaismaistotiimimme voimin.

 

Marleena Bask

Strategia- ja vastuullisuusjohtaja