Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC totesi elokuussa 2021 julkaisemassaan raportissa, että merkittävää vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai hitaasti palautuvia. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt ilmakehään kehittyvät tulevaisuudessa.

Me Meiralla olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja asettamaan tieteeseen perustuvat kasvihuonepäästötavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteemme ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Olemme jättäneet ilmastotavoitteemme Science Based Targets Initiative (SBT) – aloitteen riippumattoman asiantuntijapaneelin arvioitavaksi. Tavoitteeseemme olemme linjanneet, että tähtäämme oman toimintamme osalta (Scope 1 ja 2) hiillineutraaliuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Vallilan tehtaalla käyttämämme energia on nollapäästöistä vuoden 2030 loppuun mennessä. Muun arvoketjun osalta (Scope 3) osalta tavoitteenamme on sitouttaa yli 2/3 toimittajistamme (päästöjen pohjalta laskettuna) asettamaan omat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. SBT:n asiantuntijapaneeli arvioi alkuvuodesta 2022 sekä kasvihuonepäästölaskentamme mallin ja perusteet sekä tavoitteidemme riittävyyden suhteessa 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen.

Julkaisemme tällä sivulla vuosittaiset kasvihuonepäästömme, niiden kehittymisen sekä päästöihin liittyvät vähennystoimenpiteemme.