Ruokatuotannolla ja elintarviketeollisuudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Me Meiralla olemme sitoutuneet suomalaisyritysten kärkijoukoissa tähän työhön ja liittyneet v. 2022 osaksi kasvavaa kansainvälistä yritysten joukkoa, jotka ovat hyväksyttäneet päästövähennystavoitteensa Science Based Targets Initiative:n puolueettomalla asiantuntijapaneelilla. Ilmastotyö on keskeinen osa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteisiin perustuvaa vastuullisuustyötämme.

Meiran omaan toimintaa (ns. scope 1 ja 2) koskevat päästövähennystavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisen tavoitteen kanssa pitää maapallon lämpeneminen 1,5 asteen polulla. Meira on sitoutunut vähentämään omasta toiminnastaan johtuvia eli absoluuttisia scope 1 ja 2 -päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin.

Meiran omassa toiminnassa ilmastotyö kiteytyy energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Tämä työ on ollut käynnissä jo vuosia. Nyt Meiralla on tarkka, tieteeseen perustuva tavoite vuoteen 2028. Olemme jo nyt vähentäneet Meiran toiminnan energiantarvetta, siirtyneet käyttämään vähintään Co2-vapaata tai uusiutuvaa sähköä, ja luoneet tiekartan maakaasun korvaamisesta biokaasulla sekä uusiutuvaan kaukolämpöön siirtymisestä. Nämä päätökset ovat linjassa lupauksemme ”Reilusti Parempiin Hetkiin” kanssa.

Osa SBTi:n vaatimaa ilmastotyötä on laskea myös oman tuotannon ulkopuolisen arvoketjun (ns. scope 3) päästöt GHG-protokollan mukaisesti ja asettaa tavoite ilmastotyölle myös näiden päästöjen suhteen. GHG-protokolla on tunnetuin maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan.

Teollisessa tuotannossa on hyvin tyypillistä, että suurin osa päästöistä syntyy arvoketjussa oman suoran toiminnan ulkopuolella. Meidän toiminnassamme suurin yksittäinen päästölähde on kahvin ja mausteiden viljely, jossa ilmastovaikutuksia syntyy esimerkiksi lannoitteiden tuotannosta ja käytöstä. Siksi käymme aktiivista keskustelua alkuperämaissa toimivien kumppaneidemme kanssa, kannustamme heitä selvittämään omat ilmastovaikutuksensa ja tekemään kehitystoimenpiteitä näiden vaikutusten pienentämiseksi. Tämä on vastuullisuustyömme yksi keskeinen painopistealue nyt ja myös tulevina vuosina.

Meira Oy:n tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet

  • Meira Oy sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 (oman toiminnan) päästöjä 80 % vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin.
  • Meira Oy sitoutuu vähentämään ennen tuotantoa tapahtuvien (ylävirran) kuljetusten ja varastoinnin sekä tuotannossa syntyvän jätteen päästöjä 50 % samassa aikajaksossa (2028 vs. 2019).
  • Meira Oy sitoutuu siihen, että 90 % sen raaka-aineiden ja palveluiden tavarantoimittajista (päästöistä laskettuna) asettavat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet 2025 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2019-2022

  • Vuosi 2022 oli päästöjen osalta poikkeusvuosi Meiraa joulukuussa 2021 kohdanneen tulipalon johdosta; tästä syystä Meiran päästöjakauma ja päästötasot eri kategorioissa ovat erisuuntaiset, kuin aiempina vuosina ja ns. normaalin toimintamallimme tilanteessa.
  • Vuonna 2022 kokonaispäästömme vähenivät edelleen verrattuna perusvuoteen 2019. Pääasiassa tämä johtuu ostetun raakakahvin määrän vähenemisestä (scope 3, kategoria 1: Ostetut tavarat ja palvelut).
  • Meiran oman toiminnan päästöjen lasku oli vuonna 2022 (scope 1-2) 55% vs. 2019.
  • Vuonna 2022 Meiran kahvia paahdettiin ulkoisilla kumppaneilla noin 6 kuukauden ajan. Lisäksi kuljetuspalveluita käytettiin samasta syystä enemmän. Näistä syistä johtuen mm. ylävirran kuljetusten osuus on suurempi ja vastaavasti oman toiminnan suorat päästöt pienemmät.

Raportoimme tällä sivulla vuosittain kasvihuonepäästökehityksen koko arvoketjussamme.