Vuonna 1914 perustettu Meiran tehdas on yksi Helsingin kantakaupungin harvoista tehtaista ja se on toiminut jo pitkään ympäristöystävällisellä maakaasulla, jonka käytöstä ei aiheudu laisinkaan hiukkas- tai rikkidioksidipäästöjä. Yritys siirtyi ketsupin tuotannossa hiilidioksidivapaaseen biokaasuun, minkä myötä tehtaan ympäristövaikutukset alenevat entisestään.

Ympäristöystävällisyytensä ansiosta biokaasu on erinomainen valinta kantakaupungin alueella toimiville yrityksille. Biokaasu on hiilidioksidivapaata, mikä tarkoittaa, ettei tuotannosta aiheudu lainkaan CO2-päästöjä ja lisäksi biokaasu on täysin kotimaista. Teollisuus- ja prosessikäytössä biokaasu on maakaasun tapaan tehokas, vaivaton ja turvallinen energiamuoto.

”Haluamme Meiran toiminnassa edistää myös kestävää kaupunkikehitystä. Biokaasu on siten meille luonteva valinta ja siihen siirtyminen on tärkeä askel kohti entistä kestävämpää tuotantoa”, summaa Meiran tuotantojohtaja Patrik Lindholm.

Biokaasun myy ja toimittaa Suomen Kaasuenergia. ”Ekologisuuden merkitys on korostunut entisestään kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja biokaasu vastaa erinomaisesti tähän trendiin. Monet elintarviketeollisuudessa toimivat yritykset ovat siirtyneet biokaasuun, sillä he voivat tuoda lisäarvoa tuotteisiinsa ympäristöystävällisen valmistusprosessin kautta. Kantakaupungin alueella sijaitsevan Meiran kaltaisessa tehtaassa biokaasu on omiaan kasvattamaan tuotannon ympäristöystävällisyyttä”, kertoo Suomen Kaasuenergian myyntipäällikkö Pekka Karinen.

Suomessa biokaasua tuottaa Gasum, jolla on 12 omaa biokaasulaitosta ja 3 kumppanuuslaitosta. Myös Gasumin myyntipäällikkö Max Miilakangas haluaa korostaa biokaasun ympäristöystävällisyyttä: ”Gasum-biokaasu on täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu, hiilidioksidineutraali polttoaine, jonka raaka-aineet syntyvät teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirroista. Elämme ajassa, jossa ekologiset valinnat ovat entistäkin tärkeimpiä ja biokaasun käyttö on kasvanut viime vuosina merkittävästi, mistä olemme hyvin tyytyväisiä.”

Lisätietoja:
Patrik Lindholm, tuotantojohtaja, Meira Oy,
puh. 040 704 3941, [email protected]
Heidi Päiväniemi, markkinointipäällikkö, Meira Oy,
puh. 040 743 7850, [email protected]
Pekka Karinen, myyntipäällikkö, Suomen Kaasuenergia Oy,
puh. 040 739 1388, [email protected]
Max Miilakangas, myyntipäällikkö, Gasum Oy,
puh. 040 068 6814, [email protected]

Meira Oy valmistaa ja markkinoi kahveja, leivonta- ja maustamistuotteita sekä pähkinöitä kuluttajille ja ammattilaisille. Meiran tunnetuimmat kahvimerkit Suomen markkinoilla ovat Kulta Katriina, Saludo, Cafe HIENO ja Reilu kahvi. Yritys on osa italialaista Massimo Zanetti Beverage -konsernia, joka on Euroopan suurimpia kahvialan yrityksiä. Meira Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 86,9 milj. euroa ja se työllistää 176 henkilöä. Meiran tuotteet ovat aina luotettava valinta: hyvän makuisia, laadukkaista raaka-aineista valmistettuja, mahdollisimman luonnollisesti ‒ suomalaisin juurin, omalla työllä. Lue lisää: www.meira.fi

Suomen Kaasuenergia on suomalainen energia-alan yritys, joka myy ja toimittaa puhdasta maa- ja biokaasua teollisuudelle, lämpölaitoksille, kiinteistöille, rakennuttajille, taloyhtiöille, ravintoloille ja kuluttajille. Yritys uskoo maa- ja biokaasun kilpailukykyyn puhtaina ja moneen käyttötarkoitukseen ylivoimaisina polttoaineina. Suomen Kaasuenergian vähittäismyynti- ja jakeluliiketoiminta jakautuu kolmeen yhtiöön. Suomen Kaasuenergia vastaa kaasun myynnistä, Auris Kaasunjakelu kaasunjakelusta ja Auris Energiaratkaisut teollisuuden ja kiinteistöjen lämpöratkaisuista. Yhtiöt toimivat 13 paikkakunnalla Etelä-Suomessa ja ovat Suomen suurin kaasun vähittäismyynnissä ja jakelussa. Vuonna 2017 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 35 milj. euroa. www.suomenkaasuenergia.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. www.gasum.fi

Lue lehdistötiedote tästä