Science Based Targets Initiaitive:n (SBTi) puolueeton asiantuntijapaneeli on vahvistanut Meiran päästövähennystavoitteet tieteeseen perustuviksi ja yhdenmukaisiksi Pariisin ilmastonsopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa. SBTi on vuodesta 2015 käynnissä ollut Carbon Disclosure Projectin (CDP), YK:n Global Compactin, Maailman luonnonvarainstituutin ja WWF:n yhteistyöhanke, jonka tarkoitus on kannustaa ja ohjata yrityksiä tieteeseen perustuvaan, tehokkaaseen vastuullisuustyöhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on todennut 2021-2022 aikana julkaisemissaan raporteissa, että merkittävää vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Ilman välitöntä ja merkittävää päästöjen vähentämistä kaikilla aloilla ilmastonmuutoksen rajoittaminen 1,5 asteeseen on jopa saavuttamattomissa. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt ilmakehään kehittyvät lähitulevaisuudessa.

”Ruokatuotannolla ja elintarviketeollisuudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Me Meiralla olemme sitoutuneet suomalaisyritysten kärkijoukoissa tähän työhön ja liittyneet osaksi kasvavaa kansainvälistä yritysten joukkoa, jotka ovat hyväksyttäneet päästövähennystavoitteensa SBTi:n puolueettomalla asiantuntijapaneelilla. Ilmastotyö on keskeinen osa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteisiin perustuvaa vastuullisuustyötämme. Toivomme, että sitoumuksemme kannustaa myös muita meidän kokoluokkamme yrityksiä tekemään kunnianhimoista ilmastotyötä”, kommentoi Raimo Sinisalo, Meiran toimitusjohtaja.

Meira on sitoutunut vähentämään oman toiminnan päästöjään 80 % vuoteen 2028 mennessä

Meiran omaa toimintaa koskevat päästövähennystavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisen tavoitteen kanssa pitää maapallon lämpeneminen 1,5 asteessa. Meira on sitoutunut vähentämään omasta toiminnastaan johtuvia eli absoluuttisia scope 1 ja 2 -päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin.

”Meidän omassa toiminnassamme ilmastotyö kiteytyy energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Tämä työ on ollut käynnissä jo vuosia. Nyt meillä on tarkka, tieteeseen perustuva tavoite vuoteen 2028. Olemme jo nyt vähentäneet Meiran toiminnan energiantarvetta, siirtyneet käyttämään uusiutuvaa sähköä, ja luoneet tiekartan maakaasun korvaamisesta biokaasulla sekä uusiutuvaan kaukolämpöön siirtymisestä. Meille nämä ovat arvovalintoja, mutta helppoja sellaisia – ne ovat linjassa lupauksemme ”Reilusti Parempiin Hetkiin” kanssa.”, kommentoi Marleena Bask, Meiran strategia- ja vastuullisuusjohtaja.

Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen päästövähennyksiin keskeinen osa ilmastotyötä

Osa SBTi:n vaatimaa ilmastotyötä on laskea myös oman tuotannon ulkopuolisen arvoketjun (ns. scope 3) päästöt kasvihuonekaasuprotokollan (GHG Protocol) standardin mukaisesti ja asettaa tavoite ilmastotyölle myös näiden päästöjen suhteen. GHG-protokolla on tunnetuin maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. Meiran koko arvoketjun päästöistä valtaosa syntyy oman toiminnan ulkopuolella erityisesti raaka-aineiden tuotannossa ja viljelyssä.

Tämän takia Meira onkin sitoutunut siihen, että 90 prosenttia sen raaka-aineiden ja palveluiden päästöistä vastaavista tavarantoimittajista asettaa toiminnalleen tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Meira on sitoutunut vähentämään ennen tuotantoa tapahtuvien kuljetusten ja varastoinnin sekä tuotannossa syntyvän jätteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoteen 2019.

”Teollisessa tuotannossa on hyvin tyypillistä, että suurin osa päästöistä syntyy arvoketjussa oman suoran toiminnan ulkopuolella. Meidän toiminnassamme suurin yksittäinen päästölähde on kahvin ja mausteiden viljely, jossa ilmastovaikutuksia syntyy esimerkiksi lannoitteiden tuotannosta ja käytöstä. Siksi meidän on erittäin tärkeää keskustella aktiivisesti alkuperämaissa toimivien kumppaneidemme kanssa kannustaaksemme heitä selvittämään omat ilmastovaikutuksensa ja tekemään töitä näiden vaikutusten pienentämiseksi. Tämä tulee olemaan vastuullisuustyömme seuraavien vuosien painopistealue”, kuvaa Bask.

Meira Oy:n tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet

  • Meira Oy sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 (oman toiminnan) päästöjä 80 % vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin.
  • Meira Oy sitoutuu vähentämään ennen tuotantoa tapahtuvien (ylävirran) kuljetusten ja varastoinnin sekä tuotannossa syntyvän jätteen päästöjä 50 % samassa aikajaksossa (2028 vs. 2019).
  • Meira Oy sitoutuu siihen, että 90 % sen raaka-aineiden ja palveluiden tavarantoimittajista (päästöistä laskettuna) asettavat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet 2025 mennessä.

Lisätietoja:
Marleena Bask
Strategia- ja vastuullisuusjohtaja
+358 50 352 3643
[email protected]

 

Mikä on SBTi?

SBT-aloitteen (Science Based Targets initiative) taustalla ovat Maailman luonnonvarainstituutti WRI, Maailman luonnonsäätiö WWF, CDP-järjestö sekä YK:n Global Compact -aloite. SBTi määrittää parhaat käytännöt tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettamisessa sekä arvioi puolueettomasti yritysten tavoitteita. Päästövähennystavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne ovat linjassa sen kanssa, mitä uusin ilmastotiede pitää välttämättömänä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi: ilmaston lämpenemisen rajoittaminen selvästi alle 2 °C:een verrattuna esiteolliseen aikaan tai pyrkimys kohti 1,5 °C:n lämpenemisen polkua. https://sciencebasedtargets.org/