Sitouduimme asettamaan  tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC totesi elokuussa 2021 ja helmikuussa 2022 julkaisemassaan raportissa, että merkittävää vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut, ja varautuminen niihin on aloitettava. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai hitaasti palautuvia. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt ilmakehään kehittyvät tulevaisuudessa.

Me Meiralla ajattelemme niin, että jokaisen – niin valtioiden, yritysten kuin kuluttajien – tulee kantaa oma vastuunsa yhteisen planeettamme suojelemisessa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Niinpä mekin olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteemme ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Jätimme loppuvuonna 2021 ilmastotavoitteemme Science Based Targets Initiative (SBT) – aloitteen riippumattoman asiantuntijapaneelin arvioitavaksi. Saamme palautteen ja validoinnin tavoitteillemme sekä laskentamallillemme kevään aikana. Näemme jo nyt varmaksi sen, että suurin osa kasvihuonepäästöistämme tulee arvoketjustamme. Niinpä meille on selkeää se, että oman toimintamme päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastotyötä tulee tehdä yhdessä arvoketjumme toimijoiden kanssa.

Energiatehokkuus on tärkeä osa ilmastotyötä

Tärkeä osa ilmastotyötä on energiatehokkuuden kehittäminen omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet Energiatehokkuussopimukseen, joka velvoittaa meitä kehittämään keinoja parantaa energiatehokkuuttamme vuoteen 2025 mennessä n. 950MWh:n edestä. Vuoden 2021 aikana onnistuimme tällä polulla loistavasti, sillä saavutimme n. 560MWh:n edestä energiasäästöjä. Modernisoimme mm. kahvin jauhatussalin ilmanvaihtoa ja kehitimme kiinteistömme energianhallintajärjestelmää automaattisemmaksi.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyvä työ on hyvin monitahoista. Kaikki vaikuttaa kaikkeen – esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen ja kiertotalous ovat merkittävässä roolissa niin ilmastonmuutoksen hidastamisen kuin mm. luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen suhteen. Seuraavat konkreettiset askeleet meidän ilmastotyössämme on lisätä uusiutuvan energian määrää ja parantaa energiatehokkuutta edelleen Vallilassa kohti SBT-tavoitettamme. Tärkeä – ja vaikuttavampi – työ on sitouttaa suurimpia toimittajiamme asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia kasvihuonepäästövähennystavoitteita. Nämä askeleet määrittävät työtämme seuraavien vuosien aikana.

 

Marleena Bask
Kirjoittaja toimii Meiralla strategia- ja vastuullisuusjohtajana