Englantilaisilla on kello viiden tee ja japanilaisilla teeseremoniat. Meillä suomalaisilla on kahvihetki ja oma, omintakeinen kahvikulttuurimme, johon kuuluvat niin työpaikkojen lakisääteiset kahvitauot, mitalikahvit kuin santsikupitkin. Kulta Katriina haluaa viestiä suomalaisen kahvikulttuurin ainutkertaisuudesta ja teetti aiheesta kyselyn*. Tulokset osoittavat, kuinka tiiviisti kahvi kuuluu suomalaisten arkeen ja juhlaan, ja kuinka kahvi auttaa suomalaisia luovimaan sosiaalisissa tilanteissa.

Suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa, ja ensimmäinen kuppi nautitaan usein heti aamulla. Kulta Katriinan kyselyyn vastanneista suurin osa (34 %) ilmoittaa juovansa 3–4 kuppia kahvia päivässä ja 60 % vastasi, ettei tahdo aamulla käynnistyä ilman kahvia. Kahvittelua jatketaan työpaikoilla, jotka tuntuvat Suomessa pyörivän kahvin voimalla. 39 % kyselyvastaajista arvioi, että suomalaisten työteho kärsisi, jos kahvia ei olisi. Yli puolet (53 %) vastanneista myöntää, että kahvitauko on päivän paras hetki. Kahvi myös sujuvoittaa kanssakäymistä työpaikoilla: Jopa 63 % vastaajista on sitä mieltä, että voi jutella pomonsa kanssa rennommin kahvitauon aikana.

– Työpaikan sosiaaliset suhteet hoidetaan kahvitauoilla. Kahvitauoilla tulee satunnaisia kohtaamisia, joita ei muuten työpaikalla ehkä tulisi, pohtii eräs vastaajista.

Suomalaisia perhejuhlia ei vietetä ilman kahvia

Arjen lisäksi kahvi on myös merkittävä osa suomalaisten juhlaa. Kulta Katriinan kyselyssä jopa 89 % vastaajista kertoi, että heidän perhejuhlissaan, kuten syntymäpäivillä, ristiäisissä, hautajaisissa ja valmistujaisissa juodaan aina kahvia. Kahvittelu onkin suomalaisissa juhlissa tärkeä ohjelmanumero. Lähes puolet (44 %) vastaajista oli sitä mieltä, että ilman kahvia perhejuhlien luonne kärsisi.

– Suomalaisesta kahvikulttuurista kertoo omaa kieltään se, että kahvin tarjoilu juhlissa ei ole vain vanhan kansan tapa. Yli puolet kyselyymme vastanneista 18–22 -vuotiaista oli sitä mieltä, että perhejuhlien ja merkkipäivien viettäminen kärsisi, jos juhlissa ei olisi tarjolla kahvia. Meistä on ilahduttavaa huomata, kuinka kahvi ja sen ympärille meillä rakentunut kulttuuri yhdistää niin nuoret ja vanhat kuin miehet ja naiset, kertoo Meiran markkinointipäällikkö Marleena Bask.

Kahvi on suomalaisille ennen kaikkea myös vieraanvaraisuutta ja kahvia kuuluu tarjota kylään tulijoille. Kulta Katriinan kyselyyn vastanneista 71 % oli sitä mieltä, että on epäkohteliasta olla tarjoamatta vieraille kahvia.

Kahvittelu tuo suomalaisia yhteen

Kahvi kuuluu suomalaisten elämänmenoon jo nuorena. Kolmasosa (29 %) Kulta Katriinan kyselyyn vastanneista kertoo leikkineensä pienenä kahvinjuontileikkejä. Kahvin äärellä suomalaisten on myös helpompaa olla sosiaalisia. Yli puolet (52 %) kyselyvastaajista pitää yhteisiä kahvihetkiä puolison kanssa tärkeinä, ja reilu kolmasosa (35 %) uskoo, että suomalaiset olisivat yksinäisempiä ilman kahvia. Kahvi tuokin suomalaisia ainutlaatuisella tavalla yhteen.

– Meillä on Suomessa todella hieno kahvikulttuuri, josta voimme olla ylpeitä. Kulta Katriina haluaa havahduttaa suomalaiset huomaamaan, kuinka iso osa elämäämme kahvi on, ja liputtaa ainutlaatuisen ja omintakeisen, suomalaisen kahvikulttuurin puolesta, Bask summaa.

*Kulta Katriinan tammikuun 2016 alussa teettämään kuluttajatutkimukseen suomalaisten kahvikulttuurista vastasi internet-paneelissa 1018 iältään 18 – 70-vuotiasta suomalaista. Kyselyn toteutuksesta vastasi tutkimusyhtiö Cint.