Elintarvikkeiden valmistus ja myynti on tarkasti säädeltyä. EU:n lisäksi kansallinen lainsäädäntö asettaa meille tarkat raamit, joissa toimia. Lainsäädännön lisäksi kuitenkin me Meiralla ajattelemme, että elintarviketurvallisuus on meille toimintamme edellytys. Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen hengessä, teemme omavalvontaa, pidämme koulutuksia ja teemme toimittaja-auditointeja laadun ja elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi saavuttamamme FSSC 22000 -tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa, että viemme elintarviketurvallisuuden toiminnassamme pidemmälle kuin mitä laki velvoittaa.

Raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden matka Suomeen on usein pitkä ja moniportainen – tuleehan esimerkiksi suuri osa raaka-aineistamme tropiikin kahvi-, pippuri- tai maustetiloilta. Tunnistaaksemme tuotteen koko toimitusketjun ja siihen elintarviketurvallisuuden kannalta liittyvät riskit arvioimme raaka-aineet ja prosessit HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) -järjestelmän avulla.

Raaka-ainetoimittajilla on usein myyjä/tukkuri EU:n sisällä, joilta Meira ostaa raaka-aineita, ja jotka osaltaan tutkivat raaka-aineiden laatua ja vakuuttavat tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. Kaikki Meiralle tuotavat erät tarkastetaan kuitenkin saapumisen yhteydessä, jotta varmistutaan, että raaka-aine on toimittajan määritelmien mukainen. Vastaanottonäyte analysoidaan esim. mikrobiologisen laadun ja fysikaalisten ominaisuuksien osalta. Lisäksi esim. torjunta-ainejäämiä tutkitaan pistokokein osana omavalvontaa. Myös valmistettu lopputuote tarkistetaan aina: tuotteen maun, rakenteen ja mikrobiologien laadun tulee olla vaatimustemme mukaisia.

Koko henkilöstö mukana

Meiralla koko henkilöstö on todella motivoitunutta tekemään työtänsä ammattimaisesti, vastuullisesti ja jatkuvasti kehittäen. Menestyneitä innovaatioita tehdäänkin joka puolella taloa. Yksi viime vuosien tärkeimmistä onnistumisista elintarviketurvallisuuteen liittyen on kahvituotannon ISO 22000 -sertifiointi vuonna 2018 ja sen laajentaminen ja sertifiointi FSSC 22000 -standardin mukaiseksi vuonna 2019.  Tämä vaatii HACCP-menettelyn viemistä astetta pidemmälle, ja asettaa vaatimukset esim. kuluttajapakkausten tarkistamiselle vierasmateriaalien osalta. Meiralle on lisäksi myönnetty McDonald´sin oma laadunhallintasertifikaatti.

Myös paras arvosana Ruokaviraston ylläpitämässä elintarvikevalvonnan tarkastusten Oiva-järjestelmässä usean vuoden ajalta on esimerkki siitä, että teemme oikeita asioita oikealla ja kunnianhimoisella tavalla.

Laatutyössäkin pitää pystyä soveltamaan

Haastavinta tässä työssä on se, että valmista laatutasoa ei ole, vaan tietoa täytyy jatkuvasti soveltaa. Esimerkiksi jonkin raaka-aineen huonon satokauden jälkeen on päätettävä, mihin laadun raja vedetään, jotta kyseinen raaka-aine ja siitä valmistettu tuote on vaatimustemme mukainen.

Toinen haaste on elintarvikepetosten lisääntyminen ja niiden selvittäminen. Voimme monelta osin luottaa EU:n lainsäädäntöön ja pitkäaikaisten yhteistyökumppaniemme arviointeihin ja tarkistuksiin, mutta lopullinen vastuu tuotteista on aina meillä Meiralla. Elintarvikepetoksia esim. elintarvikkeiden värjäämistä tai jatkamista muilla kasvinosilla on maailmalla havaittu. Me Meiralla varmistamme, että meidän tuotteitamme ostavat kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja sitä mitä olemme luvanneet.

Haasteita toimintaamme aiheuttaa myös hieno, mutta vanha tehdasrakennuksemme ja suhteellisen vanha paahtokonekanta, jonka potentiaali on rajallinen. Konekannan uudistaminen ja rakennuksen modernina ja turvallisena pitäminen onkin tärkeä osa kehitystyötä. Meillä on huipputiimi ja paljon kehitysideoita, mutta hankkeiden toteuttaminen vaatii luonnollisesti paljon aikaa ja resursseja. Tämän vuoksi onkin tarpeellista katsoa tarpeeksi pitkällä tähtäimellä tarpeitamme, jotta ne pystytään vuosien mittaan täyttämään.

Koronaepidemian vaikutukset Meiran tehtaalla ovat olleet aika pieniä, koska hygieniasääntömme ovat aina olleet hyvin tiukat. Koronan takia on lisätty pintojen desinfiointia entisestään ja henkilökunnan ruoka- ja lepotaukoja on rytmitetty. Poikkeustilanteesta huolimatta toimitusvarmuutemme on jatkunut normaalina.

Yhteistyössä on voimaa

Tehtäväkenttäni on laaja, kiinnostava ja motivoiva. Parasta työssäni onkin sen monipuolisuus. Hyvien ja laadukkaiden tuotteiden kanssa on mukava tehdä töitä ja lisäksi saan oppia joka päivä uutta, niin tehtaallamme Vallilassa kuin yhteistyökumppaneitamme auditoidessa. Joskus vastaan on tullut positiivisia yllätyksiäkin: esimerkiksi mausteiden auditoinnin yhteydessä sain huomata, että tuoteturvallisuus vietnamilaisella toimittajallamme olikin viety jo huomattavasti paljon pitemmällä kuin monella toimijalla täällä Suomessa.

Tämä työ on ehdottomasti tiimityötä, enkä voisi tehdä sitä menestyksekkäästi ilman loistavia työkavereitani!

NOORA TOIVONEN

Kirjoittaja toimii Meiralla laatu- ja vastuullisuuspäällikkönä