Hyvä työpaikka on strateginen prioriteettimme

Me olemme yritys, jossa yhdistyy tämän päivän teknologia, robotiikka ja aistinvarainen laadunarviointi sekä käsityö. Raakakahvikellarissa ja pakkaussalissa robotit hoitavat työtään, jauhatuskarkeutta arvioidaan lasermittarilla – mutta moderni teknologia ei ole koko totuus. Ammattilaisten käsityötä ja aisteja ei voi korvata mikään kone: meillä maistetaan kahvilaatuja joka päivä kymmeniä kuppeja ja herkimmät mausteet pakataan edelleen käsin. Brändimme ovat omissa käsissämme, ja yli 98 % Meiran tuotteista kehitetään, valmistetaan ja pakataan edelleen Helsingin sydämessä Vallilan tehtaallamme. 2021 työllistimme n. 190 henkilöä; ammattilaisia markkinoijista hankintapäälliköihin, laborantteihin, logistiikan työntekijöihin, tuotannon työnjohtajiin ja operaattoreihin.

2021 työllistimme n. 190 henkilöä; ammattilaisia markkinoijista hankintapäälliköihin, laborantteihin, logistiikan työntekijöihin, tuotannon työnjohtajiin ja operaattoreihin.

Työhyvinvointia, valmennuksia ja parempaa sisäistä viestintää

Hyvä Työpaikka on nostettu yhdeksi Meiran strategiseksi tavoitteeksi, ja sen eteen tehdään paljon töitä. Vuoden 2021 alussa lanseerasimme päivitetyt arvomme, jotka ovat niin kutsuttu ”neljän A:n suora”: Ammattimaisuus, Avoimuus, Asiakaslähtöisyys ja Asenne. Arvojen läpikäyntiä tehtiin yhdessä kaikkien tiimien kesken keskustellen sekä erilaisilla pienillä tempauksilla.

Päivitimme aiemmin toimineen työhyvinvointiryhmän toiminnan laajuuden sekä edustuksellisuuden ja loimme strukturoidun prosessin uudelle kehitysryhmälle. Uuden Hyvä Työpaikka -kehitysryhmän tavoitteena on suunnitella ja tehdä ehdotuksia virkistysbudjetin käyttökohteista, ja huomioida henkilöstön mielipide entistä paremmin hyvinvointi- ja virkistystoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Nykyiset edut tehdään myös paremmin näkyväksi. Hyvä Työpaikka –ryhmä teki esimerkiksi kyselytutkimuksen henkilöstöeduista, ja sen tuloksena mm. Smartum -etuumme lisättiin hieronta ja työmatkat.

2021 aikana kaikki esihenkilömme kävivät yhteisen valmennuksen läpi, jossa käsiteltiin mm. kuuntelun taitoa, rakentavan palautteen antamista ja valmentavaa johtamistapaa. Lanseerasimme lisäksi ”esimieskahvit”, jossa joka kuukausi käydään ajankohtaista teemaa läpi yhdessä esimiesten kanssa, esimerkiksi juuri arvojen läpikäyntiä tiimeissä tai seuraavan vuoden esihenkilökoulutusten tarpeita ja toiveita.  Loimme myös yhteisen suorituksen arvioinnin ja palautteen annon mallin, sekä kehitimme palkitsemisjärjestelmäämme.

Meiralaiset ovat tyytyväisiä erityisesti esimiestyöhön, päätäntävaltaan ja kehittymismahdollisuuksiin omassa työssään sekä siihen, että työn tavoitteet ovat selkeitä.

Työhyvinvointia mitataan joka toinen vuosi mittavalla henkilöstökyselyllä, ja puolivuosittain ns. sisäisellä tyytyväisyyspulssikyselyllä. Vuoden 2020 lopussa toteutetun kyselyn tuloksista tunnistimme suurimmiksi kehityskohdiksemme sisäisen viestinnän, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen. Näitä onkin parannettu 2021 aikana mm. johtoryhmän säännöllisillä tuotantokierroksilla ja viestinnän selkeällä lisäämisellä mm. infoscreenien ja kokouskäytäntöjen avulla. Meiralaiset ovat tyytyväisiä erityisesti esimiestyöhön, päätäntävaltaan ja kehittymismahdollisuuksiin omassa työssään sekä siihen, että työn tavoitteet ovat selkeitä.

Työturvallisuus ykkösasia

Työturvallisuus on tärkein prioriteettimme, ja siinä meillä on vielä parannettavaa. Työtapaturmia per miljoona tehtyä työtuntia (LTA) -tunnuslukumme oli viime vuonna 18,60, kun tavoitteemme on tietysti nolla tapaturmaa, ja välitavoitteenamme LTA-luku 10. Tapaturmat eivät pääsääntöisesti olleet vakavia, niitä sattui mm. liukkailla keleillä työmatkoilla. Olemmekin panostaneet myös työmatkan turvallisuuteen, ja tänä talvena mm. jakaneet liukuesteitä kenkiin koko henkilöstöllemme.

Sairaspoissaolot pysyivät meillä vuoden 2021 aikana elintarviketeollisuuden keskiarvoja alhaisemmalla tasolla. Suurimmat poissaolon syyt liittyvät tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Meiralaisille on tarjolla kattavat työterveyden palvelut. Viime vuonna otimme käyttöön myös Mielen chatin ja sparrin, jotka ovat henkisen hyvinvoinnin digitaalinen palvelukokonaisuus.  Mielen chat ja Mielen sparri on matalan kynnyksen mielenterveyttä vahvistava, ennaltaehkäisevä palvelu. Palvelun tarkoituksena on tarjota työntekijälle kanava mielen kuorman purkamiseen mahdollisimman vaivattomasti, vaikka kotisohvalta käsin.

Työ jatkuu tänä vuonna

Tänä vuonna jatkamme 2021 aloitettuja kehityshankkeita mm. uudistuneen palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto, suoritusarvioinnin kehittäminen ja valmennuksen siihen liittyen, sekä uuden rekrytointijärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto.  Lisäksi syksyllä on jälleen henkilöstötutkimuksen aika; tutkimustulosten läpikäyminen ja kehityskohtien tunnistaminen on tärkeä osa syksyn tekemistä.

Uutena kokonaisuutena alamme myös kehittämään monimuotoisuusjohtamista. Aloitimme tämän työn ns. itsearvioinnilla sekä kehityskohtien tunnistamisella. Lanseeraamme kevään aikana myös Meira Eettiset periaatteet, joissa käsitellään mm. eettisiä liiketoiminnan tapoja ja syrjimättömyyttä.