Kilpailun järjestäjä

Meira Oy
PL 32
00511 Helsinki
p. 020 7443500

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yritysten työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai tämän kilpailun valmisteluun tai toteuttamiseen.

Kilpailuun voi osallistua Kulta Katriinan Facebook-sivulla. Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla Kulta Katriinan julkaisua Facebookissa. Virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei oteta huomioon.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 9.-13.12.2020.

Kilpailun palkinnot

Kilpailussa arvotaan yhteensä 3 voittajaa. Yksittäisen palkinnon arvo on noin 38 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Kilpailun toteutuminen

Kilpailun voittaja julkistetaan Meira Oy:n toimesta 14.12.2020 ja Meira Oy on yhteydessä voittajaan henkilökohtaisesti. Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, Meira Oy pidättää oikeuden valita uuden voittajan.

Kilpailun järjestäjän oikeudet

Meira Oy käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain arvonnan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytä tai luovuta henkilötietoja suoramarkkinointi- tai muita tarkoituksia varten ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Meira Oy:llä on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.

Meira Oy noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen lakia. Kilpailun järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun aikana ilmoittamalla muutoksesta kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Meira Oy:llä on oikeus peruuttaa kilpailu ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms).

Kilpailun järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Facebook ei ole mukana kilpailussa.