Kahvin vastuullisuuden varmistaminen on Meiralle keskeinen prioriteetti. Meiran kestävillä valinnoilla ja vastuullisuustyöllä on aidosti vaikuttavuutta, sillä Meira ostaa vuosittain 13–15 miljoonaa kiloa raakakahvia maailmalta. Kahvin hankinnassa suurimmat alkuperämaat Meiralle ovat Honduras ja Brasilia (yli 70 % vuotuisista kahvin hankinnoista). Lisäksi kahvia hankitaan mm. Keniasta, Tansaniasta ja Vietnamista.

Kahvin ilmastovaikutuksista suurin osa syntyy sen viljelyssä alkuperämaissa. Näin ollen vastuullisuus – ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin takaaminen – kahvin alkulähteillä on erittäin tärkeää. Tätä työtä Meiralla tehdään yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kanssa sekä tuetaan ja varmennetaan kolmannen osapuolen sertifikaateilla.

Meira hankkii vain sertifioitua raakakahvia

Meira varmentaa valmistamansa kahvinsa vastuullisuuden ostamalla vain kolmannen osapuolen vastuullisuussertifioimaa (Rainforest Alliance ml. poistumassa oleva UTZ tai Reilun kauppa) raakakahvia. Näissä voittoa tavoittelemattomissa sertifiointijärjestelmissä on selkeät vaatimukset koskien kestävän viljelyn ja liiketoiminnan periaatteita niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osalta. Yhteistyötä tehdään kahvinviljelijöiden toimeentulon parantamiseksi, ihmisoikeuksien edistämiseksi, metsäkadon estämiseksi, sekä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Esimerkiksi työntekijöiden oikeudenmukaiset olot ja luonnon monimuotoisuutta tukevat toiminnot ovat keskeisiä sertifioimisen edellytyksiä.

2017 Meira asetti itselleen määränpään vuoteen 2022 100 % vastuulliseksi varmennetusta kahvista. Foodservice -tuotteiston osalta 100 % täyttyi jo vuonna 2019. Tällöin Meira vastasi aktiivisesti asiakasvaateisiin ja sertifioi täysimääräisesti ravintoloille ja suurkeittiöasiakkaille tarjotun eli Food Service -tuotteissaan käytetyn raakakahvin. Samalla vuodesta 2018 Meira on edennyt vähittäiskaupan tarjoaman kanssa systemaattisesti sertifioiduin uutuuksin sekä täydentäen vuosittain Kulta Katriinan, Segafredon ja Saludon valikoimatuotteet UTZ, RFA tai Reilun Kaupan sertifioinnein.

Yhdessä vuoden 2022 merkittävien kahvin saatavuushaasteiden kanssa Vallilan tehtaan tulipalosta palautuminen vaikutti laajasti Meiran toimintaan viivästäen tuolloin viimeisen (17 %) raakakahvin sertifiointiosuuden ja siten 100 % tavoitteen saavuttamista.

“Haasteista huolimatta jatkoimme tuolloinkin panostusta tavoitteelliseen vastuullisuustyöhön myös tässä asiassa. On hienoa, että vihdoin 2023 saavutimme tämän raakakahvin hankintaa koskevan keskeisen tavoitteen ja pystymme nyt tuomaan Kulta Katriina Perinteinen -kahvien vähittäiskaupan pakkauksiin kolmannen osapuolen vastuullisuussertifikaatin. Vastuullisuusohjelmamme puitteissa työ arvoketjussamme kumppaneiden kanssa jatkuu monipuolisesti, painottuen heidän sitouttamisensa ohella päästöjä vähentäviin kehityshankkeisiin. Paneudumme myös luontovaikutusten huomiointiin laajemmin. Kahvin kestävä tulevaisuus on meille prioriteetti vastuullisuustyössämme” summaa Meiran toimitusjohtaja Raimo Sinisalo.

Meiralla ilmastotyö nivoutuu tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin

Meiralla on tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, jotka ovat myös kansainvälisen Science Based Targets -aloitteen hyväksymät. Meira on sitoutunut mm. vähentämään oman toimintansa sekä ennen sen tuotantoa (Scope 1-2) syntyviä päästöjä ja sitouttaa arvoketjun (Scope 3) toimittajiaan asettamaan omat tavoitteensa. Lue Meiran tarkat päästötavoitteet.

Lisäksi Meira asettaa tämän vuoden aikana arvoketjua (Scope 3) koskevat absoluuttiset maankäyttösektorin tavoitteet (eng. FLAG) päästövähennyksille. Samalla yritys valmistautuu aktiivisesti tulevaan kestävyyssääntelyyn, kuten metsäkatoasetukseen, tarvittavilla toimintatapojen täsmennyksillä yhdessä arvoketjun toimittajien kanssa.

*Lähde tiedolle ”markkinan toiseksi ostetuin”:
NielsenIQ Homescan, Markkina: Koko Suomi, kahvi, ostot arvossa ja volyymissa, 52 viikkoa päättyen 31.12.2023 (Copyright © NielsenIQ). Viitenumero: 05258324, Päiväys: 7.2.2024.