Toimintapolitiikka

Meira toimii vastuullisesti suomalaisen kahvi- ja ruokakulttuurin puolesta.

Inspecta ISO 9001 ISO 14001

Jokainen meistä meiralaisista tekee työtä sen eteen, että voimme Meirassa täyttää kuluttajien, asiakkaitten ja muiden sidosryhmiemme meihin kohdistamat odotukset.

Toimintatapojamme ohjaavat omistajamme MZBG:n eettiset periaatteet sekä Meiran omat vastuullisuusperiaatteet.  Vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti varmistamme kahvi- ja maustamistuotteittemme ja palvelumme korkean laadun ja turvallisuuden. Huolehdimme hankintaketjumme vastuullisuudesta yhdessä huolella valittujen yhteistyökumppanimme kanssa. Kunnioitamme toiminnassamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Myötävaikutamme toimintoketjussamme työskentelevien ihmisten hyvinvointiin. Teemme valintoja ympäristön elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Varmistamme liiketoimintamme kannattavuuden luodaksemme taloudellisen perustan vastuulliselle yritystoiminnallemme.

Käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua kuluttajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa tuotteittemme ja palvelumme jatkuvaksi parantamiseksi. Keskustelemme mielellään toiminnastamme ja toimintatavoistamme ja kerromme niistä julkisesti.

Hallitsemme tuotantomme turvallisuutta ja tuotteidemme laatua järjestelmällisesti toimintajärjestelmämme avulla. Varmistamme tuotteittemme korkean laadun toimintoketjumme eri vaiheissa toteutettavilla laadunvarmennustoimenpiteillä.

Teemme pitkäjänteistä toimittajayhteistyötä materiaalien laadun ja turvallisuuden varmentamiseksi. Kiinnitämme huomiota tavarantoimittajiemme toimituskykyyn, laatuun, toiminnan ympäristövaikutuksiin ja toiminnan eettisyyteen.

Myötävaikutamme ympäristömme hyvinvointiin suosimalla kestäviä ratkaisuja. Kiinnitämme huomiota materiaalien käyttöön ja käyttömääriin sekä toimintamme energiatehokkuuteen. Minimoimme haitallisia ympäristövaikutuksia tuotannossamme ja koko toimintoketjussamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Noudatamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä kaikessa toiminnassamme.

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ISO 9001- ja ISO 14001-sertifioidun toimintajärjestelmämme mukaisesti liiketoiminnallisesta suunnittelusta alkaen asiakkuuksien hallinnan ja tuotannollisen toiminnan kautta valmiisiin tuotteisiin saakka.

Toimimalla Meiran toimintapolitiikkaa kunnioittaen jokainen meistä meiralaisista voi turvata parhaalla mahdollisella tavalla toimintamme jatkuvuuden.