Ympäristön puolesta

Huomioimme kaikissa toimissamme ympäristön ja vähennämme turhaa kuormitusta ‒ niin raaka-aineiden alkuperämaissa kuin täällä kotimaassakin. Ympäristön osalta pääfokuksessa vastuullisuusohjelmassamme ovat:

  • Hankintaketjun ja oman tuotantomme ympäristövaikutukset
  • Kestävä energian käyttö
  • Ympäristöystävälliset pakkaukset

Toiminnan eettisyys varmistetaan läpi koko tuotantoketjun monin eri tavoin. Meira tekee kaikki raakakahvihankintansa kahvintoimittajille suunnatun Suppliers Guidelines -ohjeistuksen mukaisesti. Se sisältää sosiaaliset ja ympäristövastuun vaateet, joihin raakakahvia Cofiroastersille myyvän vientiyrityksen tulee sitoutua. Lisäksi UTZ, Rainforest Alliance ja Reilu Kauppa -sertifikaatit sisältävät vaatimuksia niin sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin osalta. Lue lisää sertifioinnin vaikutuksista alkuperämaassa.

Meiralla on myös käytössä oma Code of Conduct eli eettiset periaatteet, joihin edellytämme toimittajien sitoutumista vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Eettiset periaatteemme on laadittu YK:n Global Compactia ja BSCI:n toimintaperiaatteita noudattaen.

Tuotannossamme Vallilassa kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme vähentääksemme materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä kasvihuonepäästöjä. Tarkkojen laatukriteerien ja tuotekehityksemme avulla minimoimme raaka-ainehukan syntymisen. Vuoden 2019 aikana teimme paahtimollemme myös kattavan hävikkianalyysin, jonka avulla pääsemme vähentämään tuotannossa syntyvää materiaalihävikkiä.

Ympäristöohjelmamme ja -tavoitteemme on laadittu osana ISO 14001 -standardin vaatimuksia. Konkreettisia tekojamme ympäristön hyväksi ovat mm. biokaasun käyttöönotto ketsuppituotannossamme, kierrätysasteen kasvattaminen, sekajätteen määrän vähentäminen sekä pakkausmateriaalien käytön vähentäminen.