Kestävän kehityksen puolesta

Haluamme kaikissa toimissamme huomioida ympäristön ja vähentää turhaa kuormitusta ‒ niin raaka-aineiden alkuperämaissa kuin täällä kotimaassakin. Toiminnan eettisyys varmistetaan läpi koko tuotantoketjun monin eri tavoin.

Meira tekee kaikki raakakahvihankintansa kahvintoimittajille suunnatun Suppliers Guidelines -ohjeistuksen mukaisesti. Se sisältää sosiaaliset ja ympäristövastuun vaateet, joihin raakakahvia Cofiroastersille myyvän vientiyrityksen tulee sitoutua. Ohjeistukset kieltävät esimerkiksi lapsityövoiman sekä pakkotyövoiman käytön. Lisäksi ohjeistus puuttuu mm. syrjintään, kieltää fyysiset rangaistukset, edellyttää järjestäytymisvapautta ja työtehtävän mukaisia henkilökohtaisia työturvallisuusvarusteita sekä hygieenisiä saniteettitiloja.

Meiralla on myös käytössä oma Code of Conduct eli eettiset periaatteet, joihin edellytämme toimittajien sitoutumista vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Näiden puitteissa arvioimme aiempaa tarkemmin toimittajiemme toimintatapojen eettisiä (mm. ihmisoikeusasiat), sosiaalisia (mm. työturvallisuus, lapsityövoima) ja ympäristöä koskevia näkökohtia. Eettiset periaatteemme on laadittu YK:n Global Compactia ja BSCI:n toimintaperiaatteita noudattaen.

Kotimaisessa tuote- ja pakkauskehityksessä otamme jatkuvasti huomioon materiaalien, energian ja veden kestävän käytön. Tarkkojen laatukriteerien ja tuotekehityksemme avulla minimoimme myös raaka-ainehukan syntymisen. Haluamme taata valmiin tuotteen ympäristöystävällisyyden mahdollisimman pitkälle, niin sisällön kuin pakkauksenkin osalta. Suosimme myös kotimaisia materiaalitoimittajia aina, kun mahdollista.

Ympäristöohjelmamme on laadittu osana ISO 14001 -standardin vaatimuksia. Tämän lisäksi on määritetty ympäristötavoitteita, joiden kehittymistä seurataan vuosittain, mm. kierrätysasteen kasvattaminen sekä pakkausmateriaalien ja energian suhteellisen käytön vähentäminen.