Arvonnan järjestäjä
Meira Oy
PL 32
00511 Helsinki
p. 020 7443500

Arvontaan osallistuminen
Arvontaan saavat osallistua kaikki Meiran Food Service -asiakasviestintäkyselyyn vastanneet luonnolliset henkilöt.

Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 14.-30.9.2021.

Arvonnan palkinto
Arvonnan palkintona on vuoden kahvit, yht. 24 pkt, arvo n. 100 €.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonnan toteutuminen
Arvonta suoritetaan Meira Oy:n toimesta viikolla 40 ja Meira Oy on yhteydessä voittajaan henkilökohtaisesti.

Arvonnan järjestäjän oikeudet
Meira Oy käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain arvonnan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytä tai luovuta henkilötietoja suoramarkkinointi- tai muita tarkoituksia varten ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Meira Oy:llä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.

Meira Oy noudattaa kaikissa arvonnoissaan Suomen lakia. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä arvonnan aikana ilmoittamalla muutoksesta sopivaksi katsomallaan tavalla. Meira Oy:llä on oikeus peruuttaa kilpailu ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms).

Arvonnan järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.